გაკვეთილი 14. რატომ არის ფუნქციები სასარგებლო და როგორ გამოვიყენოთ ისინი ეფექტურად