გაკვეთილი 4. IDE ს შემუშავების ინტეგრირებული სფეროს დაყენება