გაკვეთილი 6. კონფიგურაციის რეჟიმები Debug და Release