გაკვეთილი 12. ჰიპერტექსტური ბმულების შექმნა, ტეგი a