გაკვეთილი 3. ატრიბუტების და CSS ის ცხრილების ფაილი